PAHIBALO

Alang sa mobayad ug buhis (Real Property Tax) ug uban pang bayranan, abli ang treasurer’s office tibouk adlaw sa Nobyembre 1 ug 2, 2023.

Modawat usab sila ug “Advance Payments” para sa 2024 RPT Taxes nga adunay 20% nga diskwento hangtod sa Disyembre 31, 2023. Higayon kini aron usab malikayan ang taas nga linya unya.