Menu

DalGTE Observe Women's Month Celebration

womenM“Ang kining mugna kalihokan, buot lamang pagpasundayag isip pasidungog sa atong mga kababayen-an sa atong komunidad ug ingon man sa atong trabahoan.

      Ang laso nga malarosa nga ipahimutang sa tuong bukton sa mga kalalakin-an mamahimong simbolo nga sama sa Bibliya, kita nga mga Adan atong pagadawaton ang mga Eba sa inadlaw natong buluhaton ug ang atong kusug mamahimong mutimbaya sa huyang, aron sila, sama kanato, mamahimong katimbang sa pagpaningkamot ngadto sa kalamboan.

Business Directory

Go to top