Menu

bfplogo“Iwas Paputok, Sakuna at Sunog”

1. Hangga’t maari, huwag po tayong gagamit ng paputok at pailaw. Gumamit na lang ng tarotot at iba pang mga bagay na gumagawa ng ingay at liwanag.

2. Magtanong po sa inyong barangay kung saan ang itinalagang lugar para magpaputok. Huwag magpaputok kung saan-saan, lalo na sa mataong lugar.

3. Huwag bumili at gumamit ng mga ipinagbabawal na paputok at pailaw

4. Ipinagbabawal po ang pagsunog ng mga goma (gulong ng sasakyan). Bukod sa nagdudulot ng polusyon, maaari rin iton pagmulan ng sunog.

5. Huwag pong maghagis ng mga paputok sa bubungan. Ito ay maaaring pagmulan ng apoy.

6. Pagkatapos ng selebrasyon, basain ang firecrackers na hindi pumutok.

7. Gumamit lamang ng mga ilaw at dekorasyong electrikal na may marka ng ICC at aprubado ng DTI.

8. Huwag magsaksak sa mga wall outlet at extension cords na sobra sa kapasidad nito. Maaari itong pagmulan ng sunog.

9. Huwag manigarilyo o maglagay ng kadila malapit sa Christmas Tree o mga dekorasyon. Maaari itong pagmulan ng sunog.

10. Iwasan pong magkabit ng Christmas lights sa Christmas Tree na gawa sa metal. Maaari itong daluyan ng kuryente at inyong ikapinsala.

11. Patayin ang mga Christmas lights at iba pang dekorasyong electrical kapag matutulog o aalis ng bahay.

Business Directory

Go to top